نویسنده = �������� ������������ ����������
بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات بیت کوین و خطرات مالی ذاتی در رمزپول‌ها با استفاده از مدل GARCH(1,1)

دوره 3، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 131-148

کاظم میرزایی؛ وحید فتوح آبادی؛ جمشید نصرت ابادی