بررسی عوامل مؤثر بر نوسانات بیت کوین و خطرات مالی ذاتی در رمزپول‌ها با استفاده از مدل GARCH(1,1)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر

2 دکتری مخابرات، گروه آماد و فناوری، دانشگاه عالی دفاع ملی

3 کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

بیت کوین به عنوان یک پول رمزنگاری پیشگام، زمانی که بازارهای مالی جهانی در میان بحران قرار گرفته بودند معرفی شد. سیستم مالی غیر متمرکز بیت کوین برای تبدیل شدن به یک واحد پولی به‌منظور مبادلات مالی لازم است معیارهای پولی همچون واسط مبادله، سنجش ارزش و منبع حفظ ارزش را داشته باشد. در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع بیت کوین برای داشتن چنین عملکردی، نوسان قیمتی آن است. در این تحقیق محدودیت­های سیستم بیت کوین برای تفسیر دامنه خطرات مالی و امنیتی ذاتی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک مدل GARCH(1,1) برای تحلیل نوسانات بیت کوین با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهایی که بیت کوین در آن‌ها بیشتر مورد معامله قرار می­گیرد، مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق بیان می­کند که چگونه سیستم بیت کوین به طور ذاتی تحت سیاست­های کشورهای اثرگذار همانند آمریکا می­تواند باعث افزایش خطرات مالی شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Bitcoin Fluctuations and the Inherent Financial Risks in Cryptocurrencies Using the GARCH Model (1,1)

نویسندگان [English]

  • Kazem Mirzaei 1
  • Vahid Fotouh Abadi 2
  • Jamshid Nosratabadi 3
1 M.A. in Industrial Engineering, Amirkabir University
2 Ph.D. in Telecommunications, Department of Technology, Supreme National Defense University
3 .A. in Information Technology Management, Payame Noor University, Tehran
چکیده [English]

Bitcoin was introduced as a pioneering cryptocurrency when the global financial markets were in crisis. The decentralized financial system of Bitcoin needs to have monetary properties such as being a medium of exchange, account of value, and store of value to become a monetary unit for financial transactions. The biggest obstacle Bitcoin currently faces or such a performance is its price volatility. This study examines the limitations of the Bitcoin system for interpreting the scope of inherent financial and security risks. In this regard, a GARCH model (1,1) has been used to analyze bitcoin volatility with respect to macroeconomic variables in countries where bitcoin is traded most. This study explores how the Bitcoin system can inherently increase financial risks under policies of influential countries such as the United States

کلیدواژه‌ها [English]

  • cryptocurrency
  • Bitcoin
  • Volatility
  • GARCH Model
  • Financial Risks