نویسنده = ���������������������� ��������������
مدل‌سازی مشکلات و موانع مطالعه امکان‌سنجی در طرح‌های غیر دفاعی وزارت دفاع

دوره 3، شماره 9، آذر 1397، صفحه 85-106

سعید سلیمانی؛ مهدی عبدالحمید؛ رحیم احسانی؛ حمیدرضا نورعلیزاده