نویسنده = ���������� ������ ����������
بررسی وضعیت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی ایران با رویکرد پدافند غیرعامل

دوره 2، شماره 6، اسفند 1396، صفحه 73-98

سید امین منصوری؛ سید مرتضی افقه