نویسنده = حمید خزائیل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 59-77

حمید خزائیل؛ محمدرضا رنجبر فلاح