نویسنده = شهاب‌الدین فولادی مقدم
بهینه یابی هزینه‌های دفاعی در جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منتخب: رهیافت Armey Curve

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 11-26

شهاب‌الدین فولادی مقدم؛ سهیل فتاحی؛ میرحسن قوامی