نویسنده = �������� �������� ������������������
بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید در شرایط تحریم‌های اقتصادی

دوره 2، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 51-69

عبدالکریم حسین پور؛ نرگس محمودی؛ محمد رضایی