بررسی کارایی و بهره‌وری و رتبه‌بندی بانک‌های منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دکتری ریاضی کاربردی، دانشگاه صنعتی قوچان

چکیده

ارزیابی مستمر در کسب و کار و تولید بهینه موجب رشد اقتصادی می­شود؛ بنابراین، اندازه­گیری کارایی و بهره­وری حتی در امور خدماتی همچون سازمان­های مالی و بانک­ها اهمیت زیادی دارد. با توجه به اینکه، صنعت بانکداری سهم عمده­ای در دارایی و ثروت کشورها دارد، این مقاله به موضوع کارایی و بهره­وری برخی از بانک‌های منتخب جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
به همین منظور، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها، به ارزیابی عملکرد 16 بانک شامل بانک­های انصار، دی، اقتصاد نوین، ایران زمین، کارآفرین، ملت، ملی، پاسارگاد، رفاه، رسالت، سامان، صنعت و معدن، سرمایه، سپه، تجارت، توسعه صادرات در سال مالی 1392-1393 پرداخته شد.
نتایج ارزیابی کارایی و بهره‌وری و رتبه‌بندی بانک­های منتخب حاکی از آن است که بانک سپه در سال 1392 کارا و دارای رتبه یک تحت هر دو مدل با بازده به مقیاس ثابت و متغیر است و در سال 1393 کارا و دارای رتبه 3 تحت مدل بازده به مقیاس ثابت و رتبه 4 تحت مدل بازده به مقیاس متغیر است؛ اما بانک انصار تحت تمامی مدل­ها در سال­های 1392 و 1393 یک واحد ناکارا است که به لحاظ جایگاه در رتبه 16 قرار دارد. همچنین جالب توجه است که در دوره مالی 1392-1393 بانک سپه دارای رشد بهره­وری منفی و بانک انصار دارای رشد بهره­وری مثبت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the efficiency and productivity and ranking of selected banks of the Islamic Republic of Iran by data envelopment analysis

نویسندگان [English]

  • Seyed Shamseddin Hosseini 1
  • Seyed Ali Rakhshan 2
1 Faculty member at Allameh Tabataba'i University, Tehran.
2 Ph. D. in Applied Mathematics, Quchan University of Technology.
چکیده [English]

Continuous assessment of the business and optimal production causes economic growth. Therefore, measuring performance and efficiency is very important even in service matters, such as financial organizations and banks. According to the banking industry, which has a major contribution to the wealth and wealth of countries, this paper is prepared for the efficiency and productivity of some of the selected banks of the Islamic Republic of Iran.
In this paper, using the data envelopment analysis method, the performance evaluation of 16 banks are calculated which including Ansar, Dey, Eghtesad Novin, Iran Zamin, Kar Afarin, Melat, Meli, Pasargad, Refah, Resalat, Saman, Sanat o Madan, Sarmayeh, Sepah, Tejarat, Tose Saderat.
The results of the evaluation of the efficiency and productivity and ranking of banks indicate that the Sepah bank in 1392 under CCR and BCC model is an efficient DMU and has rating of 1. Also, in 1393, it is an efficient bank with a rating of 3 under CCR and rate 4 under BCC. But the Ansar bank under all models in the 1392 and 1393 is an inefficient unit that stands at number 16. Also, bank Ansar has positive rate in productivity and the Sepah bank has negative rate in productivity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Productivity
  • Ranking
  • Efficiency
  • Data envelopment analysis