بررسی اثر وضع مالیات بر نرخ سود سپرده‌های بانکی بر متغیرهای اقتصادی – امنیتی و ارائه راهکارهای مرتبط با آن جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز.

2 دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه تبریز

چکیده

مبحث وضع مالیات بر نرخ سود سپرده­های بانکی به یکی از مباحث نوین در بین اقتصاددانان و سیاستمداران تبدیل شده است. در این راستا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات وضع مالیات بر نرخ سود سپرده­های بانکی بر متغیرهای اقتصادی- امنیتی و نحوه اثر آن بر تولید ناخالص داخلی (به‌عنوان یکی از عوامل ارتقای اقتصاد مقاومتی) با استفاده از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی طی سال­های 1395-1360 است. نتایج حاصل از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی نشانگر آن است شوک‌های مثبت و منفی نرخ سود موجب افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. همچنین شوک­ مثبت و منفی نرخ سود به ترتیب موجب کاهش و افزایش درآمد مالیاتی شده است. نهایتاً ورود و خروج سرمایه در اثر اعمال مالیات بر نرخ سود روند کاهشی به خود گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An examination of effect of taxation on interest rate deposits bank on economic-security variables and providing sustainable solutions to implementation the fulfillment of the overall Resistive Economy policy

نویسندگان [English]

  • Behzad Salmani 1
  • Saber Khodaverdi Zadeh 2
1 Professor, University of Tabriz.
2 Ph.D. in Economics, University of Tabriz
چکیده [English]

Recently, the debate on taxing interest rates on bank deposits has become one of the new topics of debate among economists and politicians. In this regard, the purpose of this study was to investigate the effects of taxation on bank deposit interest rate on economic-security variables and its effect on GDP (as one of the factors promoting resistive economy) by using nonlinear autoregressive approach with distributed lag. During the years 1981-2016. The results of the nonlinear autoregressive approach with distributive lags show that positive and negative shocks to profit rates have increased GDP. The positive and negative shocks to interest rates have led to a decrease and an increase in tax revenue, respectively. Finally, capital inflows and outflows have been declining as a result of taxation on interest rates.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • taxation on deposit bank
  • Gross Domestic Product
  • Parallel Markets
  • NARDL