الگویی برای تبیین بهینه رفتار اقتصادی کشورها در تقابلات نامتقارن قدرت با استفاده از نظریه بازیها و تئوری چشم‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری (m.goldani@hsu.ac.ir)

چکیده

پس از آنکه کانمن و تورسکی در سال ۱۹۹۲ به بسط تئوری چشم‌انداز در چارچوب اقتصاد رفتاری پرداختند، این سؤال متوجه محافل آکادمیک و سیاست گذاری گردید که گویا نظریه ارزش‌گذاری انتظاری به‌تنهایی قادر به توضیح رفتار اقتصادی افراد و به تبع دولتها در شرایط مختلف تصمیم‌گیری نیست. این مطلب با مشاهده حقایقی از جنگ‌های ۵۰ سال اخیر میان عراق و ایالات‌متحده (۱۹۹۰) یا انگلستان و آرژانتین (۱۹۸۲) بیشتر در اذهان متبادر شد که چرا یک کشور باوجود اینکه خود را به لحاظ اقتصادی و دفاعی ضعیف‌تر از دیگری می‌داند باز هم تصمیم به جنگ رو در رو و مستقیم می­گیرد. اقتصاددانان حوزه رفتاری سعی نمودند با استفاده از تئوری چشم‌انداز توضیح علمی در چرایی عکس‌العمل این کشورها بیابند که با استفاده از آن بتوان پیش‌بینی دقیق‌تری از رفتار بسیاری از دول در برابر کشورهای ثروتمند مخالف ارائه نمایند. در این میان استفاده از نظریه بازیها به دلیل قدرت مدل‌سازی بالا در خصوص بازیگران هوشمند و رفتار دینامیکی آنها، کاربرد گسترده‌ای برای ترکیب با نظریه چشم‌انداز یافت. در این مقاله سعی می­کنیم ضمن ارائه نظریه چشم­انداز و چگونگی ترکیب آن با تئوری بازیها، الگویی برای تبیین بهینه رفتار سیاسی-اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم ارائه نماییم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for optimizing the economic behavior of countries in asymmetric power conflicts using game theory and prospect theory

نویسنده [English]

  • Mahdi Goldani
Assistant Professor at Hakim Sabzevari University, (m.goldani@hsu.ac.ir)
چکیده [English]

After Kahneman and Tversky expanded the Prospect theory in the context of behavioral economics in year 1992, academic and policy making communities wondered as if the theory of expected valuation could solely explain the economic behavior of individuals and governments in different decision-making situations. This was further reinforced by the facts of the wars between Iraq and the United States (1990) or England and Argentina (1982) asking why is it that one country still decides to enter a direct war, despite finding itself economically and militarily weaker than the adversary. Behavioral economists have attempted to use the Prospect theory to explain these countries’ responds by providing a more accurate prediction of the behavior of many governments in opposition to powerful countries. In the meantime, the use of game theory due to its high modeling power regarding intelligent actors and their dynamic behavior has gained widespread use in combination with landscape theory. In this paper, we try to present the Prospect theory and the way it is combined with game theory in order to provide a model for the optimal explanation of Iran’s socio-economic behavior under sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prospect Theory
  • Game theory
  • Economics of Sanctions
  • Asymmetric Confrontation