بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحریم در وزارت دادگستری ایالات‌متحده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ( gholamnabifayzi@atu.ac.ir)

2 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسئول (mchalabi110@gmail.com)

چکیده

ایالات‌متحده یکی از پیچیده‌ترین سیستم‌های داخلی تحریم در جهان را دارد که این سیستم را نهادها و آژانس‌هایی اداره می‌کنند که هر یک دارای وظایف و اختیارات منحصر به فرد اند. یکی از نهادهایی که اختیار اقدام علیه ناقضان قوانین و مقررات تحریم را دارد، وزارت دادگستری است که از طریق نهادها و ادارات وابسته به خود در این خصوص اقدام می‌کند. با این توضیح که وزارت دادگستری ایالات‌متحده به عنوان وزارت خانه مسئول بازرسی و تعقیب نقض قوانین کیفری فدرال، اختیار بازرسی و تعقیب نقض عمدی قوانین کنترل صادرات و تحریم آمریکا را نیز دارد و در این خصوص با دیگر نهادهای ایالات‌متحده نظیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی، اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی و دبیرخانه کنترل تجارت اقلام دفاعی وزارت خارجه که هر یک به نوعی در برنامه تحریم و نیز نظام کنترل صادرات ایالات‌متحده نقش‌آفرینی می‌کنند، همکاری دارد. از این رو آشنایی با ساختار وزارت دادگستری به عنوان یکی از آژانس‌های دخیل در برنامه تحریم ایالات‌متحده در کشوری نظر ایران که همواره آماج حملات تحریمی این کشور بوده امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، چرا که اتخاذ سیاست‌های مقابله‌ای با تحریم‌های مذکور بدون آشنایی با ساختار این وزارت خانه و سایر نهادها غیرممکن است. لذا در این مقاله به بررسی این مهم می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها