نظام حقوقی مناسب حاکم بر بودجه در شرایط جنگی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

چکیده

بودجه جنگ اهمیت بسیاری در کارآمدی دولت در زمان جنگ داشته و با عنایت به آشفتگی‌های این حوزه و نیز جنگ احتمالی، پژوهش در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، پیچیده و قائم بر منطق قواعد ثانویه حقوقی و منطق قواعد مربوط به بودجه در زمان صلح بر مبنای قواعد اولیه حقوقی شکل می‌گیرد. هدف این مقاله، ساماندهی و در نتیجه ارائه پیشنهاداتی به‌منظور اصلاح نظام حقوقی مطلوب بودجه در زمان جنگ می‌باشد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی خارج بوده اما این نافی وجود نظام حقوقی مستقل و مدون در این حوزه نیست و خروج نظام حقوقی بودجه جنگ از شمول قواعد عمومی به دلیل وجود عنصر اضطرار، ایجاد وضعیت استثنایی و دفع خطر و ضرر بزرگ‌تر است. از مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیق ارائه تعریف حقوقی از مفهوم قراردادها و مخارج جنگی بوده و به نظر می‌رسد شناسایی مشکلات حقوقی و تنقیح و اصلاح قوانین مربوط به بودجه جنگ، قانون‌گذاری در موارد مسکوت و مبهم، تعیین مصادیق مشمول بودجه جنگ و تعیین بودجه لازم برای بودجه دفاعی می‌تواند موجب کارآمدی بیشتر در این حوزه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appropriate legal system for Iran’s government’s budget in war time

نویسندگان [English]

  • Vali Rostami 1
  • Hamid Ghahvechiyan 2
1 Associate Professor of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 PhD student of Public Law, University of Tehran
چکیده [English]

War finance is a critical issue in the efficiency of the government during war. Considering the possibility of breakup of a war, it seems making a research on this issue is essential.  The legal system governing war finance is complex and is based on secondary legal bases while in peace time the governing system is based on primary legal bases.
The purpose of this paper is to  provide proposals for amending legal system for war finance in wartime. The findings of the research  indicate that war finance goes beyond normal rules, but it does not deny necessity of an independent and regulated legal system. If the legal system for war finance is excluded from the general normal rules, with the excuse of emergency, exceptional situation and repelling danger, a bigger loss may occur.
 The study provides a legal definition of the concepts of contracts and war expenses. It also proposes that identifying legal bottlenecks and amending the laws and regulations about war finance, approving the necessary laws, removing confusions and loopholes, defining the cases which fall under war finance while allocating resources for defense could result in better efficiency in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • War finance
  • External Credits of the inclusion
  • Public audit act
  • state of emergency
  • expense