سهم انرژی‌های نو در سبد انرژی و راهبردهای ارتقاء سهم آن در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران، پردیس دانشکده‎های فنی، دانشکده‎ی مهندسی صنایع و سیستم‎ها، تهران، ایران

چکیده

از آنجایی که یکی از اصلی‎ترین محورهای مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیانات مقام معظم رهبری، کاهش وابستگی اقتصادی کشور به نفت و جلوگیری از سو استفاده‌ی کشورهای غربی از این موضوع جهت ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی است، توسعه‎ی انرژی‎های تجدیدپذیر از مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار سازمان‎های ذی‎ربط قرار گیرد. در همین راستا اجرای سیاست تعرفه‎ی تغذیه به‌عنوان سیاستی حمایتی از سرمایه‎گذاران بخش انرژی‎های نو و نیز پرکاربردترین سیاست حمایتی در سطح جهان، از سال ۱۳۹۴ در ایران عملیاتی شد. در این مقاله، پس از بررسی تطبیقی سهم انرژی‎های نو در سبد انرژی ایران و دیگر کشورها، یک مدل پویایی‌شناسی سیستم با هدف شبیه‌سازی فرایند توسعه‎ی انرژی‎های نو در ایران و بررسی نقاط قوت و ضعف سیاست تعرفه‎ی تغذیه در طول این فرایند، ارائه‌شده است. همچنین در این مدل، اثرات اجتماعی ناشی از مکانیزم‎های مالی سیستم به طرز نوآورانه‎ای در نظر گرفته شده است. با توجه به نتایج حاصل از شبیه‌سازی، به نظر می‌رسد که سیستم تا سال ۱۳۹۹ که هدف‌گذاری ۵۰۰۰ مگاواتی برنامه ششم توسعه نیز در همین سال است، رفتار نسبتاً مطلوبی از خود نشان می‌دهد؛ اما مدتی بعد، مکانیزم‌های دیگری در سیستم غلبه یافته و یک بحران مالی را دامن خواهند زد. سه سیاست تحت سناریوهای مختلف جهت بهبود فرایند توسعه پیشنهاد و در مدل اعمال شد. نتایج نشان داد که سیاست بهینه، تعیین سالانه‎ی عوارض برق تجدید‌پذیر مبتنی بر وضعیت مالی سیستم و در دسترس بودن بودجه‎ی توسعه‎ی انرژی‎های نو می‎باشد

کلیدواژه‌ها