تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی برای پروژه های نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایۀ طراحی و اجرای پروژه­های نظامی گوناگون رقم می­خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجۀ دفاعی، برخی از پروژه­های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می­باشند. تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژه­های نظامی هست تا حدی می­تواند این مشکل را برطرف نماید. در تأمین مالی سندیکایی، متولی پروژۀ نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک­ها را برای اعطای وام گرد هم می­آورد ­­­و هریک از بانک­های وام­دهنده، در یک رابطۀ قراردادی مستقیم با وام­گیرنده قرار می­گیرند. در تأمین مالی مشارکتی، بانک اصلی به­تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می­دهد و متعاقباً به‌صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک­های مایل به مشارکت واگذار می­کند. لذا بانک­های مشارکت­کننده در رابطۀ قراردادی مستقیم با وام­گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت­های حقوقی و اقتصادی در حوزۀ دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامۀ راهبردی جامع در تأمین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت­های پیمانکاری دفاعی، برون­سپاری پروژه­های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می­باشند.

کلیدواژه‌ها