تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی برای پروژه های نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

حفظ امنیت و اقتدار ملی در سایۀ طراحی و اجرای پروژه­های نظامی گوناگون رقم می­خورد و حال اینکه با توجه به محدودیت بودجۀ دفاعی، برخی از پروژه­های نظامی با مشکل کمبود منابع مالی لازم، مواجه می­باشند. تأمین مالی سندیکایی و مشارکتی که ازجمله منابع مالی خارج از بودجه در تأمین مالی پروژه­های نظامی هست تا حدی می­تواند این مشکل را برطرف نماید. در تأمین مالی سندیکایی، متولی پروژۀ نظامی به یک بانک مراجعه و آن بانک سندیکایی از بانک­ها را برای اعطای وام گرد هم می­آورد ­­­و هریک از بانک­های وام­دهنده، در یک رابطۀ قراردادی مستقیم با وام­گیرنده قرار می­گیرند. در تأمین مالی مشارکتی، بانک اصلی به­تنهایی تمامی مبلغ وام را در اختیار متقاضی قرار می­دهد و متعاقباً به‌صورت جداگانه درصدهایی از مبلغ وام را به سایر بانک­های مایل به مشارکت واگذار می­کند. لذا بانک­های مشارکت­کننده در رابطۀ قراردادی مستقیم با وام­گیرنده قرار نخواهند داشت. استفاده از این تسهیلات کلان بانکی، مستلزم ایجاد زیرساخت­های حقوقی و اقتصادی در حوزۀ دفاع بوده که ناظر به تنظیم مقررات ضمانت دولتی از تسهیلات سندیکایی و مشارکتی دفاعی، تدوین برنامۀ راهبردی جامع در تأمین اقلام دفاعی، تنظیم نظام جامع آفست دفاع، تشکیل شرکت­های پیمانکاری دفاعی، برون­سپاری پروژه­های نظامی و واگذاری مالکیت برخی از پیمانکاران دفاعی، می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Syndicate and Partnership Finance of Military Projects

نویسندگان [English]

  • Davoud Ali Akbari 1
  • Mohammad Rahim Ahmadvand 2
1 M.A. in Economics, Tehran University
2 M.A. in Economics, Tehran University
چکیده [English]

National security and authorization is guranteed by executing military projects, while many of such projects face lack of funds. Syndicate and partnership finance which utilize resources out of defined budget for such projects, can solve this problem. In syndicate finance model, investee reaches a bank and that bank gathers a syndicate of banks and every one of those banks will have a direct contract with investee. In partnership finance model, the main bank pays the whole loan and then tranfers fractions of the loan to other banks. In this model, the secondary bank doesn’t have a direct contract with investee. Utilizing these loans requires legal and economic infrastructures in defense sector. This infrastructure reqires reguation of government guarantee for syndicate and partnership loans in defense sector, compiling a general strategic plan in providing military equipment, compiling defense general offset system, establishing defense contract companyand outsourcing military projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Syndicate Finance
  • Partnership Finance
  • Defense Contract Company
  • Outsourcing
  • Spin off
  • Joint Venture