شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازار مالی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اداری و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزش، دانشگاه گنبدکاووس، گلستان، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سرمایه ­گذاری صندوق ­های تأمین اجتماعی به دلیل این‌که در چارچوب ریسک و بازده تعریف می‌شود عاری از ریسک نیست؛ به‌گونه‌ای که اگر این سرمایه­ گذاری فارغ از مفاهیم مبتنی بر دوراندیشی باشد به‌طور مناسب تحقق نیافته و می­تواند منجر به نرخ­های بازده منفی و ضایع نمودن سرمایه مورد استفاده گردد. همچنین این مسئله باعث نگرانی‌های اساسی برای صندوق‌ها و اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق‌ها و ایفای صحیح تعهداتشان می‌باشد، می گردد. ازاین‌رو پژوهش حاضر به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در بازار مالی کشور می باشد و به دلیل حساسیت دسترسی به اطلاعات در حوزه نظامی، عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در بازار مالی کشور، به شیوه تحلیل محتوا استخراج و در گروه کانونی متشکل از10 نفر از خبرگانی که حداقل پنج سال تجربه مالی و سرمایه‌گذاری در بازار مالی کشور را داشته‌اند، مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج نشان داد که سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح متأثر از 30 عامل اصلی شناسایی شده می‌باشد که در پنج دسته کلی عوامل مرتبط با ساختار صندوق، عوامل مرتبط با مدیریت صندوق، عوامل کلان، قوانین و مقررات و نهایتاً عوامل مرتبط با بازار مالی کشور دسته‌بندی شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Influencing the Investment Return of the Armed Forces’ Pension Fund in the Iranian Financial Market

نویسندگان [English]

  • Bagher Adabi Firouzjaei 1
  • Yashar Dindar Kaleh Sar 2
1 Assistant Professor, Department of Administrative Sciences & Economics, Faculty of Humanities and Sports,Gonbad kavous University, Golestan, Iran.
2 M.A. in Business Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The return on social security funds investments _ like any other type of investment _ is subject to the factors that govern risk and return. Therefore, if investments are made without taking proper precautions and foresight, it could result in negative returns, and thereby, the wastage of capital. Such errors can jeopardize the economic wellbeing and financial security of investors, who will be dependent on the proper functioning of the fund to fulfill their obligations after retirement. Therefore, the objective of the present study is to identify the factors affecting the investments of the Armed Forces’ Pension Fund in the Iranian financial market. Due to the sensitivities associated with access to information in this area, the paper relies on content analysis method and a focus group consisting of 10 experts (each of whom have had at least five years of investment experience in the Iranian financial market) to gather its data.
The paper identifies 30 main factors affecting investments, which were subsequently classified into five general categories: (1) the factors related to the structure of the fund, factors related to fund management, macro factors, regulations, and finally factors related to the country's financial market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pension Funds
  • Financial market
  • Investment
  • Focus group