تحلیل آثار اقتصاد کلان مخارج دفاعی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران.

2 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران.

چکیده

مهمترین انگیزه کشورها در بخش تخصیص منابع مالی به مخارج دفاعی، نیاز آن‌ها به امنیت است. بخش دفاع در اقتصاد کشور ایران نقش مهمی به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می‌نماید. جایگاه این بخش در  برنامه‌ها و اسناد بالادستی کشور پررنگ بوده و تاکید شده است. این مطالعه در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به دنبال بررسی آثار اقتصادی مخارج دفاعی، نحوه و چگونگی تاثیر این بخش و بودجه آن بر سایر متغیرهای اقتصاد کلان بوده است. نتایج ناشی از برآورد پارامترهای مدل و شبیه‌‌سازی آن برای اقتصاد ایران بیان‌گر آن است که در صورت وقوع یک شوک افزایش مخارج دفاعی دولت هم خانوارها و هم بنگاه‌ها از این شوک به‌ترتیب کسب مطلوبیت و سود می‌کنند، تولید کل و تولید بدون نفت افزایش می‌یابد. همچنین، مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی بعد از افزایش مخارج دفاعی در ابتدا کاهش می‌یابند اما در ادامه و در فاصله زمانی کوتاه به دلیل ایجاد امنیت بیشتر و بهبود فضای کسب و کار ناشی از کاهش نااطمینانی‌های اقتصاد، هر دوی مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی بهبود یافته و افزایش پیدا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of the Macroeconomic Effects of Defense Spending for Iran by Using a Dynamic Stochastic General Equilibrium Model

نویسندگان [English]

  • Hossein Tavakolian 1
  • Mohammad Hossein Sadraei 2
1 Associate Professor, Department of Business Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 PhD in Economics, Faculty of Economics, University of Sistan & Baluchestan, Iran.
چکیده [English]

Security is the most important motivation for countries in allocating financial resources to defense spending. The defense sector plays an important role directly and indirectly in the Iranian economy. The position of this section has been highlighted and emphasized in various upstream programs and documents of the country. This study attempted to examine the economic effects of defense spending and investigate how this sector and its budget affect other macroeconomic variables in the form of a dynamic stochastic general equilibrium model in Iran. The results indicate that both households and firms will benefit from positive government defense spending shock. Also, GDP and GDP without oil will increase, consumption and private investment will decrease initially after the increase in defense spending, but in the short period because of a more secure and enhanced business environment due to the reduction of economic uncertainties, both consumption and private investment will improve and grow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense spending
  • macroeconomic variables
  • Dynamic Stochastic General Equilibrium Model
  • Iran