اندازه‌گیری تاثیر جنگ شناختی بر بازار ارز با استفاده از شاخص رفتار توده‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار مهندسی پزشکی، پژوهشکده آماد نیروهای مسلح، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی. تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

جنگ شناختی یکی از انواع عملیات روانی است که در آن دشمن به دنبال ایجاد اخلال در قوه شناخت مردم با استفاده از خطا‌های شناختی مغز انسان است. در این تحقیق با جمع‌آوری پرسشنامه، رفتار توده‌ای به عنوان  مهم‌ترین خطای شناختی مورد استفاده در جنگ شناختی در بازار ارز شناخته گردید. با استفاده از این یافته اقدام به تعریف شاخصی جهت اندازه‌گیری شدت جنگ شناختی اعمال شده و برآورد تاثیر آن بر بازار ارز گردید. همچنین با استفاده از برآورد شدت عملیات روانی در هر دوره، تغییرات نرخ ارز پیش‎بینی گردید.
نتایج مدل‌های رگرسیونی نشان می‌دهد که اگر با اندازه‌گیری نرخ حقیقی ارز تاثیر تورم ایران و عمده کشورهای طرف تجاری ایران و یا مطرح در تجارت جهانی بر نرخ دلار خنثی شود، و شوک سیاست پولی در ایران نیز کنترل شود، شاخص رفتار توده‌ای، که در این مقاله به عنوان نماینده شدت جنگ شناختی استفاده شده است، می‌تواند نزدیک به 50 درصد از تغییرات ماهانه در قیمت دلار را توضیح دهد. نتایج پیش‎بینی‌های انجام شده از حباب روانی نرخ ارز با استفاده از شدت عملیات روانی انجام شده در ماه‌های قبل، در 45 درصد موارد کمتر از یک انحراف معیار با مقدار واقعی فاصله داشته است. نتایج پیش‎بینی نرخ ارز نیز در بیش از نیمی از موارد کمتر از ۵ درصد خطا داشتند. این نتایج برای آمادگی در مقابل عملیات روانی دشمن در بازار ارز و طراحی عملیات‌های ضد جنگ روانی کارگشا خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Impact of Cognitive Warfare on Exchange Market Using Herding Index

نویسندگان [English]

  • Hossein Hassanpoor 1
  • Kiarash Hosseini 2
1 Assistant Professor of Biomedical Engineering, Armed Forces Readiness Research Institute, Supreme National Defense University, Tehran Iran.
2 M.Sc. in Economics, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Cognitive warfare, in which, using human’s brain cognitive biases, enemy is intending to disturb people’s cognitive abilities, is one type of psychological warfare. In this research, gathering questionnaire, we found that the most important cognitive error used in cognitive warfare in exchange market is Herding; in this line, we try to define an index to measure cognitive warfare intensity in and its impact on exchange market. Using the results of estimations, we predicted how exchange rate will differ.
Our results shows that if, taking advantage of real exchange rate index, we control for the inflation rate in Iran and its trade partner and major countries in world trade and also control for monetary policy shocks, herding index, which is used as a proxy for cognitive warfare, could account for almost 50 percent of changes in USD exchange rate. In 45 percent of months the prediction from exchange rate babble by cognitive warfare intensity in previous month have less than one standard deviation error. Moreover, the results of prediction of exchange rate have in more than a half on months have less than 5 percent error. These results are fruitful for preparing against psychological attacks in exchange market, and anti-psychological warfare operations

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Warfare
  • Herding Index
  • Real Exchange Rate
  • Monetary Policy Shock
  • Exchange Rate Prediction