اثر پول‌های مجازی بر فرآیند پولشویی و ارائه راهکارهای مبارزه با پولشویی از کانال پول‌های مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد بازرگانی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران.

چکیده

در سال ۲۰۰۹ بازارهای مالی در پی بحران مالی و بی­اعتمادی به نهادهای مرکزی با پدیده‌ نوینی به نام پول­های مجازی مواجه شدند. ویژگی­های منحصربه‌فرد پول­های مجازی مانند مشخص­نبودن هویت کاربران،  عدم دخالت نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن­ها، انتقال نظیر به نظیر و .... ، از سوی دیگر روند گسترده استقبال از پول­های مجازی مواردی همچون مبارزه با پولشویی را در مرکز توجه سیاست‌گذاران و مراکز تصمیم­ساز جهانی قرار داده است. هدف از این مقاله شناخت اثر رواج پول­های مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین بررسی تأثیر هرکدام از ویژگی­های پول­های مجازی که منجر به تسهیل پولشویی می­گردند، بر هر مرحله از فرآیند پولشویی می­باشد. به همین دلیل ابتدا برای تعیین متغیرها، بر اساس روش کتابخانه­ای ویژگی­های پول­های مجازی (گمنامی کاربران، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن) که محتمل است بر تسهیل پولشویی اثرگذار باشند، را شناسایی کردیم. در ادامه بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل اثر این ویژگی‌ها بر پولشویی پرداختیم و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسی اثر هرکدام از این ویژگی‌ها بر مراحل پولشویی پرداخته­ شد. نتایج بر اساس تحلیل محتوای کیفی نشان می­دهد که ویژگی­های پول­های مجازی منجر به تسهیل پولشویی می­شوند. همچنین بر اساس پاسخ خبرگان به پرسشنامه و تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی، در فرآیند پولشویی گمنامی/بی ­نامی کاربران پول مجازی، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن این نوع از پول­ها به ترتیب اولویت منجر به جذب پولشویان می­گردد. این­ها مواردی هستند که در تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی باید مدنظر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Virtual Currencies on Money Laundering Process and Providing Solutions to Combat Money Laundering through Virtual Currencies

نویسندگان [English]

  • Sayyed Shamseddin Hosseini 1
  • Himan Nasiri 2
1 Associate Professor, Department of Business Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 M.Sc. in Economics, Faculty of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In 2009, following the financial crisis and mistrust of central institutions financial markets had faced a new phenomenon called virtual currencies. Unique features of virtual currencies, such as anonymity, non-interference of government institutions, in controlling them including the central bank, peer-to-peer transfer etc, On the other hand the process of acceptance of virtual currencies has placed issues such as combating money laundering in the spotlight of policymakers and global decision-making centers. The purpose of this article is to identify the effect of virtual currencies vogue on money laundering process and also to check the impact of features of virtual currencies on each stage of the money laundering process. In this article, to determine the variables, first based on the library method, we identified the features of virtual currencies (user anonymity, non-sovereignty and transnationality) that are likely to be effective on facilitating money laundering. In the following, we analyzed the effect of these features on money laundering by using the qualitative content analysis method and then we investigated the effect of each of these features on the money laundering process stages  by using the AHP method. The obtained results show that based on qualitative content analysis, features of virtual currencies lead to the facilitation of money laundering process. Also, based on the experts' response to the questionnaire and its analysis by AHP method, in the money laundering process, the anonymity, non-sovereignty and transnationality of virtual currencies, respectively, lead to attracting money launderers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual currencies
  • Virtual assets
  • Money Laundering