بررسی تأثیر عملکرد مالی شرکت بر نحوه تأمین مالی شرکت‌های بورسی وابسته به بخش دفاع و ارائه الگوی تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد مالی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

در کشورهای در حال توسعه، اجرای پروژه­های دفاعی بر عهده دولت­ها قرار دارد و از آنجا که میزان منابع مالی مورد نیاز این پروژه­ها زیاد می­باشد، بخش زیادی از بودجه دولت­ها را تشکیل می­دهند. از این رو مسأله توجه به روش­ها و ابزارهای مختلف در پی جذب منابع مالی مورد نیاز، بسیار مهم جلوه می­نماید. در این تحقیق، تأمین مالی بخش دفاع از طریق بازار سرمایه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا مطالعه و الگوی تأمین مالی صنایع و خدمات وابسته به بخش دفاع جمهوری اسلامی ایران از طریق بازار سرمایه ارائه گردید. سپس با استفاده از تحلیل همبستگی و الگوی Panel ARDL ارتباط بین نحوه تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت­های بورسی وابسته به بخش دفاع طی دوره زمانی 1397-1380 بررسی شد. نتایج برآورد الگو حاکی از این است که شرکت­های بزرگتر، توانسته­اند بیشتر منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سهام و سود انباشته تأمین کنند؛ در حالی که شرکت­های با سودآوری بالاتر، توان بالاتری در جذب منابع مالی از طریق بدهی داشته­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of the Relationship Between Financial Performance and Financing Methods of Listed Companies Affiliated to the Defense Sector, and Proposing a Financing Model Through the Capital Markets

نویسندگان [English]

  • Seyed Shamseddin Hosseini 1
  • hadi esmaeilpour moghadam 2
1 Assistant Prof, Faculty of Economics, Allameh Tabataba’i University, Tehran. Iran.
2 Ph.D. Candidate in Allameh Tabataba’i University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

 Defense projects in developing countries, by in large, are undertaken by governments in developing countries. Considering that defense projects usually require large amounts of funding; they take up a large portion of governments budgets. As such, the issue of determining the appropriate financing methods and tools for attracting the required financial resources finds its significance. By taking the European Union and the United States as case studies, this paper reviews the financing models of the defense sector through the capital markets; thus accordingly, a financing model through the capital markets for the industries and services related to the defense sector of Iran is proposed. Subsequently, by employing correlation analysis and Panel ARDL model, this paper turns towards examining the relationship between financing methods and the financial performance of listed companies affiliated to the defense sector during the 2001 to 2018 period. The results obtained from model estimations indicate that larger companies have been successful in attracting financial resources through issuing shares or accumulating profits; on the other hand, companies with higher profitability have been more successful in financing through acquiring debt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financing model
  • defense sector
  • capital market