تأثیر ابرروندهای منتخب بر تولید معدنی مس و آهن در جهت ارائه راهبردهای اقتصادی- معدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ریاست پژوهشکده آمار

چکیده

ابرروندها را می‌توان تغییرات بنیادین عمده‌ در سطح جوامع، فناوری‌ها، عرصه‌ی اقتصاد و‌ شرایط سیاسی تعریف کرد که از سه ویژگی اصلی شامل توسعه آهسته و پایدار، تأثیر بر گستره­های گوناگون حیات انسان و جهان‌شمولی پیروی می‌کنند. در این پژوهش، تأثیر ابرروندهای جهانی بر روی تولید مواد معدنی در ایران و جهان بر اساس یک الگوی VAR ساختاری شامل ابرروند رشد شهرنشینی، ابرروند رشد تکنولوژی، ابرروند تغییرات محیط زیستی، نرخ تولید معدنی مس و آهن بررسی شده و در نهایت با استفاده از نتایج، راهبردهای اقتصادی- معدنی جهت هم­ روندسازی بهره‌وری معدن در کشور با ابرروندهای جهانی تأثیرگذار بر این بخش ارائه شده است. بر اساس نتایج، تولید مس در جهان بیشترین تأثیر را از ابرروند رشد تکنولوژی می­پذیرد. همچنین توسعه شهرنشینی نیز به دلیل مصرف مس در زیرساخت‌های شهری، در بلندمدت بر تولید این ماده معدنی تأثیر مثبت می­گذارد. لیکن تأثیر ابرروندهای تکنولوژی و شهرنشینی بر تولید مس در ایران تنها در کوتاه‌مدت پابرجاست. همچنین در تولید معدنی سنگ آهن، ابرروند توسعه شهرنشینی به‌عنوان مهمترین متغیر در جهان مطرح شده است اما تولید آهن در ایران در ارتباط با ابرروند توسعه شهرنشینی تبعیت نکرده و در عین حال معکوس عمل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysing the effects of the macro-dynamics within iron and copper ore production industries in line with presenting economic strategies within the industry

نویسنده [English]

  • Mohammad Sadegh Alipour
Head of Statistics Research Institute of Iran
چکیده [English]

Macro-dynamics can be defined as fundamental societal, technological, economic and political changes that exhibit three main characteristics; slow and sustainable development, wide ranging implications for human life and universality. The objective of this paper is to investigate the global macro dynamics affecting the minerals industry, in Iran and globally. The modus operandi of this paper is to employ a structural VAR model to investigate urbanisation macro dynamics, technological progress macro dynamics and environmental macro dynamics in affecting the growth in production of Iron and copper ores. Subsequently, the data is used to provide economic strategies in line with the objective of increasing the efficiency of Iran’s minerals sector, through a dissection of the global macro dynamics affecting the minerals industry. Based on these results, copper production is most affected by technological macro-dynamics. Moreover, the growth of urbanisation _considering the demand for copper in infrastructural projects, will witness a positive growth in the long-term. Notwithstanding, the technological and urbanisation macro-dynamics affecting the production of copper in Iran will only hold for the short-term. In regards to iron ore production the crucial variables are the urbanisation macro dynamics. In contrast, Iron ore production in Iran has not followed the global pattern, and in fact has gone in the opposite direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Macro dynamics
  • Minerals
  • Mineral economy
  • strategy