تدوین راهبردهای دیپلماسی اقتصادی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مالی

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه یزد. یزد، ایران.

چکیده

یکی از راهکارهای مناسب برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه اقتصادی در سطح بین‌المللی، توجه به دیپلماسی اقتصادی می‌باشد. از اهداف اصلی دیپلماسی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در واقع اتخاذ دیپلماسی اقتصادی مناسب می‌تواند منجر به بهبود سطح جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شود. به‌منظور تدوین راهبردهای مناسب با موضوع پژوهش روش تحلیل SWOT استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل پژوهش نشان داد که راهبرد مناسب دیپلماسی اقتصادی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی بایستی بر نقاط قوت کشور و فرصت‌های پیش‌روی آن اتخاد گردد. از جمله این راهبردها می‌توان به مواردی همچون برگزاری کنفرانس سالانه سرمایه‌گذاری ایران و اجرای دیپلماسی فعال برای جذب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی جهت حضور در کنفرانس، توجه و استفاده از امتیازها و شرایط ویژه حاصل از موقعیت ژئوپلیتیک کشور در طراحی روابط خارجی و تدوین دیپلماسی اقتصادی، ارتباط مؤثر سفارتخانه­ها با ایرانیان مقیم کشورهای خارجی جهت جلب و جذب سرمایه‌های آنان، ایجاد اتحادیه‌های منطقه‌ای به منظور افزایش اندازه بازار برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به روابط مناسب با همسایگان و کشورهای منطقه، تعامل با شرکت‌های کوچک که با کشورهای تحریم­کننده مبادله‌ای ندارند در چارچوب اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Diplomacy Strategies for Attracting Foreign Investment of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Saman Ghasemi 1
  • Davood Farhadi Sartangi 2
1 PhD in Finance
2 PhD student in Economic,Yazd university. Yazd, Iran.
چکیده [English]

One of the appropriate ways to improve the country's position in the economic field at the international level is to pay attention to economic diplomacy.  One of the main goals of economic diplomacy is to attract foreign investment. In fact, adopting appropriate economic diplomacy can improve the level of foreign investment in the country. In order to develop strategies appropriate to the research topic, SWOT analysis method is used The results of the research analysis showed that the appropriate strategy of economic diplomacy in attracting foreign investment should be applied to the country's strengths and opportunities to advance it.. These strategies include holding the annual Iranian Investment Conference and implementing active diplomacy to attract foreign companies and investors to attend the conference, paying attention to and using the privileges and special conditions of the country's geopolitical position in foreign relations design and economic diplomacy.  Effective relationship of embassies with Iranians living abroad to attract and attract their capital, establish regional unions to increase market size to attract foreign investment due to good relations with neighbors and countries in the region, interaction with small companies with the country  The sanctions do not have an exchange, he said, within the framework of the resistance economy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diplomacy
  • Economic
  • Foreign investment