کلیدواژه‌ها = ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)
الگوی مطلوب تأمین مالی متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای اقتصاد ایران

دوره 4، شماره 12، شهریور 1398، صفحه 109-127

اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ محمدصابر شاه نوش فروشانی