نویسنده = ������������������ ������ ������������������� ����������������
ارزیابی و تحلیل ریسک غیرسیستماتیک شرکت‌های بورسی وابسته به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح

دوره 5، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 33-55

فرانک مکری؛ یاور دشت بانی؛ سید شمس‌الدین میرمحسنی میرمحسنی