نویسنده = آرمان آذرلی
ترجمان اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی مبتنی بر مدل لافلِی (بازی بُرد)

دوره 2، شماره 3، خرداد 1396، صفحه 97-116

آرمان آذرلی؛ داریوش جعفر زاده؛ ناصر پورصادق