نویسنده = آرمان آذرلی
تعداد مقالات: 2
2. ترجمان اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی مبتنی بر مدل لافلِی (بازی بُرد)

دوره 2، شماره 3، بهار 1396، صفحه 97-116

آرمان آذرلی؛ داریوش جعفر زاده؛ ناصر پورصادق