دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، خرداد 1401، صفحه 9-141 
بررسی سرایت پذیری بحران در نظام بانکی با رویکرد DCC و BEKK

صفحه 81-100

موسی حسین زاده بیزکی؛ غلامرضا زمردیان؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


تبیین اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

صفحه 101-117

حسین احمدزاده شهرودی؛ هادی جمشیدیان؛ محمد شاه محمدی