بهبود ثبات مالی از طریق طراحی نظام بانکی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی‌های مهم صنعت مالی TBTF، «خیلی بزرگ برای ورشکستگی»، بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ریسکی و درنتیجه بی‌ثباتی مالی دارد. با توجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد ایران و حساسیت‌های اجتماعی مشکلات آن‌ها و تأثیر برهم خوردن ثبات مالی بر امنیت اقتصادی جامعه، این مسئله در کشور ما از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است.
در این مقاله طراحی نظام بانکی به صورت پلتفرم مالی به لحاظ سیستمی مهم (SIFP) مبتنی بر پول دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی (CBDC) به منظور بهبود ثبات مالی از طریق تخفیف مسئله‌ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» (TBTF) بررسی شده است. در این طراحی، بستر بانکی فعلی و نقش استراتژیک بانک‌ها و مؤسسات مالی با یک پلتفرم مالی جایگزین می‌شود. برای طراحی چنین پلتفرمی با استفاده از نظریه‌بازی تعامل معمول میان بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات مالی بررسی شده است و با استفاده از رویکرد طراحی سازوکار، بستر به گونه‌ای تغییر یافت تا مسئله‌ی TBTF و رفتار ریسکی بانک‌ها بهتر کنترل شود. در بستر پیشنهادی، از فناوری‌های اطلاعاتی مرتبط با نظام بانکی، مانند پول‌های دیجیتال و به طور خاص CBDC به منظور تضمین کارایی و امنیت نظام بانکی استفاده شده است. نهایتاً ملاحظات نظام بانکی مبتنی بر CBDC، با هدف کنترل و قاعده‌گذاری نظام مالی به منظور رفع مشکل TBTF، حفظ کارکرد نظام فعلی و تقویت ثبات مالی، بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IMPROVING FINANCIAL STABILITY THROUGH THE DESIGN OF BANKING SYSTEM BASED ON CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC)

نویسنده [English]

  • Mohammad Saeid Shadkar
PhD in Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the central bank duties, which has been emphasized after the 2008 financial crisis, is maintaining financial stability and TBTF, "too big to fail", one of the important characteristics of financial institutions, has considerable effects on risky behaviors and thus financial instability. Due to the role of banks in the Iranian economy and the social sensitivities of their problems and the impact of disrupted financial stability on the economic security of society, this has significant importance in our country.
In this paper, the design of the banking system, as a systemically important financial platform (SIFP) based on Central Bank digital currency (CBDC), in order to improve financial stability by mitigating the "Too Big for Bankruptcy" (TBTF) problem, has been studied. In this design, the current banking systems and the strategic role of banks are replaced by a financial platform. To design such a platform, the current interaction between the central bank and banks and financial institutions has been studied using game theory, and by using the mechanism design approach, the platform has been changed to better control the TBTF issue and banks' risky behavior. In the suggested platform, information technologies related to the banking system, such as digital monies and in particular, CBDC, have been used to ensure the efficiency and security of the banking system. Finally, to resolve the TBTF problem, maintain the current system's functioning, and enhance financial stability, CBDC-based banking system considerations for controlling and regulating the financial system have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Bank
  • Banking System
  • Central Bank Digital Currency
  • Regulation
  • Game theory