نویسنده = ������������ ������������ ��������
ارائه الگوی هوشمندی راهبردی کسب‌وکارهای نوپا همسو با اقتصاد مقاومتی

دوره 6، شماره 19، خرداد 1400، صفحه 121-147

آرمان آذرلی؛ امین کهیاری حقیقت