نویسنده = ������������������ �������� ����������
ذخیره‌سازی و نگهداری رمزپول‌ها با کیف‌های دیجیتال

دوره 5، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 81-103

محمد بابک؛ امیر مسعود سعادتمند؛ محمدرضا مرادی