نویسنده = صدیقه طوطیان
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار بر فساد اقتصادی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1396، صفحه 59-82

صدیقه طوطیان؛ چالاک بایزیدی